O nás

Katedra fyziky kondenzovaných látok je súčasťou Ústavu fyzikálnych vied, Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Jej zamestnanci zabezpečujú výučbu základného kurzu fyziky, ale aj špecializovaných predmetov z oblasti magnetizmu, fyziky kovov, fyziky nízkych teplôt, fyziky nových progresívnych materiálov a moderných experimentálnych techník. Vedecká práca našich zamestnancov sa sústredí na magnetické vlastnosti rôznych typov materiálov - amorfných, nanoštruktúrnych, nízkorozmených a molekulových magnetov v rozsahu teplôt od izbovej teploty až do najnižších teplôt v milikelvinovej oblasti.

Píše sa o nás


foto_katedry.jpg

kfkl50_sm.pngOslavy 50. výročia založenia katedry

Prečo študovať fyziku?

Fyzika je jedna zo základných prírodných vied, ktorá skúma ako funguje náš svet. Fyzici sa snažia odpovedať na otázky pokrývajúce široký rozsah záujmu ľudstva - od pôvodu a štruktúry vesmíru, cez fyziku ako základ života až po vlastnosti subatomárnych častíc. Prezentácia o štúdiu fyziky