Štúdium progresívnych materiálov na efektívnejší prenos a konverziu energie

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/0782/12
Doba trvania projektu: 
2012 - 2015
Zodpovedný riešiteľ: 
V. Komanický