APLIKAČNÉ MOŽNOSTI POLOVODIČOV NA BÁZE CHALKOGENIDOVÝCH SKIEL V NANOTECHNOLÓGIÁCH

Dr. Vladimír Komanický, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
prof. J. Daniel-Szabó Hall (Park Angelinum)
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Park Angelinum 9
Dátum udalosti: 
štvrtok, 12. október 2017 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)