Charakterizácia nových nízkorozmerných magnetických systémov

Grantová agentúra: 
Slovak Research and Development Agency
Kód projektu: 
APVT-007/2001
Doba trvania projektu: 
2002 - 2004
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher