Elektromagnetické vlastnosti magneticky mäkkých kompozitných materiálov

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/0330/15
Doba trvania projektu: 
2015 - 2018
Zodpovedný riešiteľ: 
J. Füzer