EXTREM II – Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach

Grantová agentúra: 
The Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic for the Structural Funds of EU
Kód projektu: 
ITMS 26220120047
Doba trvania projektu: 
2011 - 2013
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher