EXTREM - Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach

Grantová agentúra: 
The Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic for the Structural Funds of EU
Kód projektu: 
ITMS 26220120005
Doba trvania projektu: 
2009 - 2011
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher