IRES - Inovácie pre vedomostnú spoločnosť

Grantová agentúra: 
The Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic for the Structural Funds of EU
Kód projektu: 
ITMS 26110230075
Doba trvania projektu: 
2012 - 2015
Zodpovedný riešiteľ: 
S. Blichová