Macroscopically anisotropic systems (Obhajoba dizertačnej práce)

RNDr. Veronika Gdovinová
ÚEF SAV Košice
Miesto konania: 
miestnosť č. 76 - Park Angelinum 9
Dátum udalosti: 
streda, 30. august 2017 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)