MANUNAET & SoMaMicSEns. Vývoj magneticky mäkkých mikrodrôtov s GMI efektom pre mikrosenzory

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/0293/11
Doba trvania projektu: 
2011 - 2013
Zodpovedný riešiteľ: 
R. Varga