MIKROMATEL - Progresívna technológia prípravy mikrokompozitných materiálov pre elektrotechniku

Grantová agentúra: 
The Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic for the Structural Funds of EU
Kód projektu: 
ITMS 26220220105
Doba trvania projektu: 
2010 - 2013
Zodpovedný riešiteľ: 
R. Bureš (SAV KE)