Nanopórovité materiály pre separáciu technologicky dôležitých molekúl

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/0583/11
Doba trvania projektu: 
2011 - 2014
Zodpovedný riešiteľ: 
V. Zeleňák