Preparation and physical characterization of superconductor based heterostructures (Obhajoba dizertačnej práce)

RNDr. Dmytro Lotnyk
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Miesto konania: 
miestnosť č. 76 - Park Angelinum 9
Dátum udalosti: 
streda, 30. august 2017 - 9:00
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)