Prírodné vedy pre každého

Grantová agentúra: 
Slovak Research and Development Agency
Kód projektu: 
APVV LPP-0270-09
Doba trvania projektu: 
2009 - 2012
Zodpovedný riešiteľ: 
M. Zentková (SAV KE), A. Zeleňáková (UPJŠ)