Rýchlochladené amorfné a Heuslerove zliatiny s význačnými vlastnosťami. Príprava a charakterizácia

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/0164/16
Doba trvania projektu: 
2016 - 2018
Zodpovedný riešiteľ: 
R. Varga