Spin and quasiparticle dynamics in superfluid 3He - B at zero temperature limit (Obhajoba dizertačnej práce)

RNDr. František Vavrek
ÚEF SAV Košice
Miesto konania: 
miestnosť č. 76 - Park Angelinum 9
Dátum udalosti: 
streda, 30. august 2017 - 11:00
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)