Tunelová spektroskopia supravodičov (Obhajoba dizertačnej práce)

RNDr. Veronika Hašková
ÚEF SAV Košice
Miesto konania: 
miestnosť č. 76 - Park Angelinum 9
Dátum udalosti: 
štvrtok, 31. august 2017 - 9:00
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)