VPLYV NEČISTÔT NA FYZIKÁLNE VLASTNOSTI SUPRAVODIČOV

Doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
Miesto konania: 
prof. J. Daniel-Szabó Hall (Park Angelinum)
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Park Angelinum 9
Dátum udalosti: 
štvrtok, 23. november 2017 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)