Ľudia

Naša katedra zamestnáva 20 akademických a vedeckých pracovníkov, technika a administratívnu pracovníčku. Naviac v našich laboratóriách pracuje 26 študentov denného doktorandského štúdia.