Udalosti

RNDr. M. Orendáč
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
Št, 18/04/2019 - 13:30
Bc. L. Fečová
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
Št, 18/04/2019 - 14:00
RNDr. Y. Katuna
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
Št, 02/05/2019 - 13:30
Mgr. M.Lisnichuk
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
Št, 02/05/2019 - 14:00