Udalosti

RNDr. Robert Tarasenko, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Park Angelinum 9
Dátum udalosti: 
Št, 26/10/2017 - 13:30
RNDr. Pavol Hrubovčak, PhD.
SÚJV Dubna, Ruska federácia
Miesto konania: 
Aula prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Park Angelinum 9
Dátum udalosti: 
Št, 09/11/2017 - 13:30
Doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
Miesto konania: 
Aula prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Park Angelinum 9
Dátum udalosti: 
Št, 23/11/2017 - 13:30
RNDr. Pavol Szabó, PhD.
Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Park Angelinum 9
Dátum udalosti: 
Št, 07/12/2017 - 13:30