Udalosti

Doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD., doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Dátum udalosti: 
Št, 22/02/2018 - 13:30
Doc. RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.
Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Dátum udalosti: 
Št, 08/03/2018 - 13:30
RNDr. Jozefína Majorošová
Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Dátum udalosti: 
Št, 22/03/2018 - 13:30
RNDr. Samuel Dobák
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Dátum udalosti: 
Št, 22/03/2018 - 14:00
RNDr. Daniela Šoltésová
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Dátum udalosti: 
Št, 05/04/2018 - 13:30
RNDr. Katarína Ráczová
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Dátum udalosti: 
Št, 05/04/2018 - 14:00
RNDr. Olexandr Onufriienko
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Dátum udalosti: 
Št, 03/05/2018 - 13:30
RNDr. Ondrej Kapusta
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Dátum udalosti: 
Št, 03/05/2018 - 14:00
RNDr. Ladislav Galdun
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Dátum udalosti: 
Št, 17/05/2018 - 13:30
Ing. Ľuboslava Ďaková
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Dátum udalosti: 
Št, 17/05/2018 - 14:00