Udalosti

RNDr. Olexandr Onufriienko
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
prof. J. Daniel-Szabó Hall (Park Angelinum)
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Dátum udalosti: 
Št, 03/05/2018 - 13:30
RNDr. Ondrej Kapusta
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
prof. J. Daniel-Szabó Hall (Park Angelinum)
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Dátum udalosti: 
Št, 03/05/2018 - 14:00
RNDr. Ladislav Galdun
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
prof. J. Daniel-Szabó Hall (Park Angelinum)
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Dátum udalosti: 
Št, 17/05/2018 - 13:30
Ing. Ľuboslava Ďaková
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
prof. J. Daniel-Szabó Hall (Park Angelinum)
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Dátum udalosti: 
Št, 17/05/2018 - 14:00