6. ČESKO - SLOVENSKÁ ŠTUDENTSKÁ

VEDECKÁ KonferencIA VO FYZIKE

 

Novinka: Ďalší ročník Česko - Slovenskej študentskej vedeckej konferencie sa uskutoční v roku 2016 na FJFI ČVUT v Prahe, miestny organizačný výbor sa teší na početnú účasť študentov z Českej aj Slovenskej republiky.

 

6. (ČSŠVK) vo fyzike sa konala dňoch 14. a 15. mája 2015 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.

ČSŠVK je určená pre študentov bakalárského a magisterského štúdia fyziky a jej podrobný štatút si môžete stiahnuť - Štatút 6. ČSŠVK vo fyzike. Študenti vyslaní svojou fakultou budú prezentovať výsledky svojej práce pred súťažnou porotou v jednej zo 7 sekcií:

 

1. Teoretická fyzika
2. Jadrová a subjadrová fyzika
3. Fyzika kondenzovaných látok
4. Biofyzika a fyzika molekulárnych systémov
5. Fyzika Zeme a vesmíru
6. Aplikovaná fyzika
7. Všeobecná fyzika a didaktika fyziky

 

Výsledky 6. ČSŠVK

 

Zborník abstraktov 6. ČSŠVK

Aktuálny zoznam sekcií a členov komisií

Aktuálne poradie súťažiacich v sekciách

Sponzori konferencie:

 

U.S. Steel

 

 

 

 

LomtecSlovenská fyzikálna spoločnosť