Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
Fb - Fyzika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
4.1.1. - fyzika
garant :
prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
 

Študijná časť
Min. 172 Kreditov
Povinné predmety Min. 146 Kreditov

Blok - Fb_PP_Fyzika
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/VF1a/12  Všeobecná fyzika I 74P + 2C Ješková 
ÚFV/VF1b/03  Všeobecná fyzika II 74P + 2C ÚFV/VF1a/12Kollár, Zeleňáková, Čižmár 
ÚFV/ZFP1a/03  Základné fyzikálne praktikum I 33C Zeleňáková, Ješková, Kireš, Onderová, Füzer 
ÚFV/TME1/03  Teoretická mechanika 63P + 2C ÚFV/VF1a/12Bobák 
ÚFV/VF1c/12  Všeobecná fyzika III 74P + 2C ÚFV/VF1b/03Varga 
ÚFV/ZFP1b/03  Základné fyzikálne praktikum II 33C ÚFV/ZFP1a/03Zeleňáková, Füzer 
ÚFV/VF1d/12  Všeobecná fyzika IV 74P + 2C ÚFV/VF1c/10 alebo ÚFV/VF1c/12Vokál, Vrláková, Kravčáková 
ÚFV/MFY/12  Matematická fyzika 63P + 1C ÚMV/MAN3b/10Lučivjanský, Jurčišin 
ÚFV/TEP1/03  Teória elektromagnetického poľa 53P + 1C ÚFV/VFM1b/15 alebo ÚFV/VF1b/03Bobák, Lučivjanský 
ÚFV/ZFP1c/14  Základné fyzikálne praktikum III 33C Varga, Ješková, Kireš 
ÚFV/KVM I/11  Kvantová mechanika I 84P + 2C Strečka 
ÚFV/ZPF1a/03  Záverečná práca 2  
ÚFV/ZFP1d/14  Základné fyzikálne praktikum IV 33C Vrláková, Kravčáková 
ÚFV/KVM II/08  Kvantová mechanika II 63P + 1C ÚFV/KVM/08 alebo ÚFV/KVM I/11Strečka, Lučivjanský 
ÚFV/TDF1/99  Termodynamika a štatistická fyzika 74P + 2C Jaščur 
ÚFV/ZPF1b/03  Záverečná práca 6  


Blok - Fb_PP_Matematika
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/ZMF/07  Základy matematiky pre fyzikov 22C Hanč 
ÚMV/MAN3a/10  Matematická analýza I pre informatikov a fyzikov 84P + 3C PaS Šupina, Halčinová 
ÚMV/ALGa/10  Algebra I 73P + 3C PaS Studenovská, Fabrici, Maceková, Janicová 
ÚMV/MAN3b/10  Matematická analýza II pre informatikov a fyzikov 84P + 3C PaS ÚMV/MAN3a/10Kiseľák, Šupina 
ÚMV/ALG3b/10  Algebra II pre informatikov a fyzikov 74P + 2C PaS ÚMV/ALGa/10Soták 
ÚMV/MAN3c/10  Matematická analýza III pre fyzikov 84P + 2C PaS ÚMV/MAN3b/10Kiseľák 
ÚMV/MAN3d/10  Matematická analýza IV pre fyzikov 62P + 2C PaS ÚMV/MAN3c/10Kiseľák 


Blok - Fb_PP_Programovanie
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/NUM/10  Numerické metódy 42P + 1C Žukovič 
ÚFV/ZPU1/03  Základy praktického programovania v UNIXE 41P + 2C Brutovský 
ÚFV/POF1a/99  Počítačová fyzika I 42P + 1C ÚFV/ANM/13 alebo ÚFV/NUM/10Žukovič 


Blok - Cudzí jazyk Min. 2  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
CJP/PFAJ4/07  Odborný anglický jazyk pre prírodné vedy 22C PaS Bednáriková, Naďová, Petruňová 

 
 
Povinne voliteľné predmety Min. 14 Kreditov

Blok - Spoločný základ
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/UVF/05  Úvod do všeobecnej fyziky 22C Ješková, Kireš 
ÚFV/UVF2/07  Úvod do všeobecnej fyziky 2 22C Ješková 
ÚCHV/ZCF/03  Základy chémie pre fyzikov 42P + 1C Vavra 
ÚFV/UAS/13  Úvod do astronómie 32P Parimucha 
ÚFV/TRS/03  Špeciálna teória relativity 32P ÚFV/TEP1/03Bobák 
ÚFV/UPF1/12  Úvod do počítačovej fyziky 42P + 1C  Uličný 
ÚFV/ELE1/07  Elektronika 53P  ÚFV/VF1b/03Komanický 
ÚMV/FKP/10  Funkcie komplexnej premennej 53P + 1C PaS 2, 3 ÚMV/MAN1c/10 alebo ÚMV/MAN2d/10 alebo ÚMV/MAN3c/10Hutník 


Blok - FKL
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/SVL1/03  Štruktúra a vlastnosti KL 53P Sovák 
ÚFV/MSA1/03  Metódy štruktúrnej analýzy 73P + 2C Sovák, Saksl, Girman 
ÚFV/ELP1/01  Elektronické praktikum 33C ÚFV/ELE1/07Varga, Čižmár 


Blok - JSF
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/JZP1/03  Jadrové žiarenie v životnom prostredí 32P Vrláková 
ÚFV/SEA1/04  Seminár z jadrovej fyziky 11C Urbán 
ÚFV/UFMI/07  Úvod do fyziky mikrosveta 42P + 1C Vrláková, Kravčáková 


Blok - BF
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/VBF1/08  Všeobecná biofyzika I 43P Jancura 
ÚFV/SBF/12  Seminár z biofyziky 22C Jancura 
ÚFV/ZBP/04  Základné biofyzikálne praktikum 22C Jurašeková 


Blok - Fm
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/UFP/07  Úvod do fyziky plazmy 32P Kudela 
ÚFV/ZAA/13  Základy astronómie 42P + 1C Gális 
ÚFV/ZAAF/12  Základy astrofyziky 53P + 1C Gális 


Blok - Počítačová fyzika a programovanie
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/ZPRF/11  Základy programovania pre fyzikov 41P + 2C Čižmár 
ÚFV/MSU/07  Štatistické metódy spracovania údajov 42P + 1C Urbán, Kravčáková 

 
 
Výberové predmety

Blok - Odborné predmety
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/SVK/13  Študentská vedecká konferencia 4   


Blok - TV
  Študent môže absolvovať všetky ponúkané predmety z bloku TV, ale do štandardného počtu 180 kreditov sa študentovi môžu započítať maximálne 6 kreditov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚTVŠ/TVa/11  Športové aktivity I 22C Šulc, Küchelová, Bakalár, Uher, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVb/11  Športové aktivity II 22C Šulc, Küchelová, Uher, Bakalár, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVc/11  Športové aktivity III 22C Šulc, Küchelová, Uher, Bakalár, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVd/11  Športové aktivity IV 22C Šulc, Küchelová, Bakalár, Uher, Horbacz, Valanský, Vokál, Kršňáková, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/KP/12  Kurz prežitia-survival 236C  Valanský, Dombrovský 
ÚTVŠ/ÚTVŠ/CM/13  Cvičenie pri mori 236C  Buková, Horbacz 
ÚTVŠ/LKSp//13  Letný kurz-splav rieky Tisa 236C  Bakalár 
ÚTVŠ/ZKLS//13  Zimný kurz lyžovania 236C  Šulc, Valanský 


Blok - Fb_EC Všeobecná fyzika
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/UDM/10  Úvod do matematiky 31P + 2C Harminc, Gavala, Gábová 
ÚFV/DEJ1/99  Dejiny fyziky 22P 2, 3 Vokál 
ÚFV/SEV/10  Štruktúra a evolúcia vesmíru 32P Gális 
ÚFV/MTF/07  Moderné trendy vo fyzike 43P Feher 
ÚFV/FMJ/06  Fyzika magnetických javov 32P Varga 


Blok - Rozvíjanie jazykových kompetencií
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
CJP/PFAJAKA/07  Akademická angličtina 22C  Bednáriková 
CJP/PFAJGA/07  Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku 22C  Bednáriková 
CJP/PFAJKKA/07  Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku 22C  Naďová 
KGER/NJKG/07  Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku 22C  Puchalová 
KGER/NJKK/07  Komunikatívne kompetencie v NJ 22C  Černáková 


Blok - Prírodovedné predmety
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚBEV/MOB2/10  Molekulová biológia 33P 2, 3 Solár 
ÚBEV/VEK2/10  Všeobecná ekológia 32P 2, 3 Hudec 


Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
Dek. PF UPJŠ/USPV/13  Úvod do štúdia prírodných vied 212sP + 3dC Kožurková, Cechlárová, Šmajda, Hofierka, Žežula, Zeleňák, Hanč, Krídlo, Kolarčik, Nestorová-Dická 

 Certifikované interdisciplinárne bloky
 Študent si volí jeden alebo viac certifikovaných interdisciplinárnych blokov na základe aktuálnej ponuky: IB1, IB2, IB3, IB4, IB5, IB6, IB7, IB8, IB9, IB10, IB11,
 IB12.
 Absolvovaním predpísaných predmetov z vybraného certifikovaného interdisciplinárneho bloku získa študent certifikát UPJŠ alebo medzinárodne uznávaný
 certifikát.
 Postup pre zápis predpísaných predmetov zvoleného certifikovaného interdisciplinárneho bloku nájdete na: https://rifiv.ccv.upjs.sk/CIB/ako-si-zapisatpredmety.
 Certifikované interdisciplinárne bloky boli vytvorené v rámci projektu „Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite
 Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV)“. Bližšie informácie nájdete na: https://rifiv.ccv.upjs.sk/CIB
 

Certifikované študijné programy
SkratkaNázov
IB1
Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax
IB10
Medzinárodný certifikát ECo-C
IB11
Medzinárodný certifikát ECDL
IB12a
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - administrátor
IB12c
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - konzultant
IB12p
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - programátor
IB12u
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - používateľ
IB13
Psychologické, sociálne a kultúrne aspekty zdravia
IB2
Právne minimum – súkromnoprávne aspekty
IB3
Právne minimum – verejnoprávne aspekty
IB4
Projektový manažment
IB5
Manažérska ekonomika
IB6
Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi
IB7
Štatistika pre prax
IB8
Environmentálne aspekty záťaže životného prostredia
IB9
Medzinárodný certifikát TOEFL

 

Štátne skúšky
Min. 8 Kreditov
Povinné predmety
 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov