FYZIKÁLNE VZDELÁVANIE PRE INFORMAČNÚ SPOLOČNOSŤ

Doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD., doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Event Place: 
prof. J. Daniel-Szabó Hall (Park Angelinum)
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Event Date: 
Thursday, February 22, 2018 - 1:30pm
Event Duration: 
1.00 hour(s)