ŠIROKOSPEKTRÁLNE ŠTÚDIUM MAGNETIZAČNÝCH PROCESOV V MAGNETICKY MÄKKÝCH MATERIÁLOCH: EXPERIMENTÁLNY A TEORETICKÝ PRÍSTUP

RNDr. Samuel Dobák
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Event Place: 
prof. J. Daniel-Szabó Hall (Park Angelinum)
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Event Date: 
Thursday, March 22, 2018 - 2:00pm
Event Duration: 
0.50 hour(s)