VPLYV CHEMICKÉHO ZLOŽENIA NA PRÍPRAVU A VLASTNOSTÍ HEUSLEROVYCH ZLIATIN

doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.
Ústav chemických vied PF UPJŠ v Košiciach
Event Place: 
Park Angelinum
SA1A1/P1
Event Date: 
Thursday, November 22, 2018 - 1:30pm
Event Duration: 
1.00 hour(s)