Pohyb doménovej steny v tenkom cylindrickom drôte

Bc. L. Fečová
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Event Place: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Event Date: 
Thursday, April 18, 2019 - 2:00pm
Event Duration: 
0.50 hour(s)