Current projects

Slovak Research and Development Agency

APVV-0073-14, 2015 - 2019, M. Orendáč
APVV-14-0078, 2015 - 2019, M. Koman (STU Batislava), A. Orendáčová
APVV-0605-14, 2015 - 2019, P. Szabó (SAV KE)
APVV-15-0259, 2016 - 2019, J. Füzer (UPJŠ KE), F. Kováč (SAV KE)

Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied