ELEKTRÓNOVÁ TOMOGRAFIA V MATERIÁLOVOM VÝSKUME

Ing. Vladimír Girman, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Park Angelinum
SA1A1/P1
Dátum udalosti: 
štvrtok, 6. december 2018 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)