JE HEXABORID SAMÁRIA TOPOLOGICKÝ ALEBO TRIVIÁLNY IZOLÁTOR ?

Doc. RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.
Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Miesto konania: 
prof. J. Daniel-Szabó Hall (Park Angelinum)
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Dátum udalosti: 
štvrtok, 8. marec 2018 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)