Laboratórium skenovacej tunelovej mikroskopie v ultra vysokom vákuu – experimentálne možnosti a vybavenie laboratória

Mgr. Tomáš Samuely, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
štvrtok, 24. október 2019 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)