Mg-based biodegradable metallic glasses

RNDr. Y. Katuna
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
štvrtok, 2. máj 2019 - 13:30
Trvanie udalosti: 
0.50 hour(s)