New amorphous materials for magnetocaloric applications

Mgr. M.Lisnichuk
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
štvrtok, 2. máj 2019 - 14:00
Trvanie udalosti: 
0.50 hour(s)