Pohyb doménovej steny v tenkom cylindrickom drôte

Bc. L. Fečová
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
štvrtok, 18. apríl 2019 - 14:00
Trvanie udalosti: 
0.50 hour(s)