Rotačný magnetokalorický jav vo frustrovanom kovovom systéme TmB4

RNDr. M. Orendáč
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
štvrtok, 18. apríl 2019 - 13:30
Trvanie udalosti: 
0.50 hour(s)