ŠIROKOSPEKTRÁLNE ŠTÚDIUM MAGNETIZAČNÝCH PROCESOV V MAGNETICKY MÄKKÝCH MATERIÁLOCH: EXPERIMENTÁLNY A TEORETICKÝ PRÍSTUP

RNDr. Samuel Dobák
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
prof. J. Daniel-Szabó Hall (Park Angelinum)
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Dátum udalosti: 
štvrtok, 22. marec 2018 - 14:00
Trvanie udalosti: 
0.50 hour(s)