Štúdium štruktúry látok pomocou metód využívajúcich rozptyl rtg. žiarenia

RNDr. J. Bednarčík, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
štvrtok, 5. november 2020 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)