Dynamika doménových stien

Automatizovaná aparatúra na meranie dynamiky doménových stien v tenkých amorfných a nanokryštalických mikrodrôtoch v teplotnom rozsahu 80-500 K