Výskum v oblasti veľmi nízkych teplôt a EPR spektroskopia

Pre výskum v oblasti veľmi nízkych teplôt a EPR spektroskopiu sa nachádzajú komerčné aj špecializované výskumné aparatúry zostrojené na našom pracovisku:

  • 4He kryostat používaný na merania merného tepla v rozsahu 2 K - 25 K v magnetických poliach do 3 T, tepelnej vodivosti od 2 K do 40 K metódou steady-state
  • EPR spektrometer Bruker ELEXSYS E500 - meranie elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR) v X-pásme v rozsahu teplôt 2 - 300 K
  • 3He-4He refrigerátor Minidil 70 vyrobený firmou Air Liquide (Francúzsko) umožňuje dosiahnuť teploty až 30 mK, k dispozícii je supravodivý magnet s magnetickým poľom až do 7 T - využitie na meranie tepelnej kapacity, el. transportu a dielektrických vlastností.