Melt-spinning

Melt-spinning – zariadenie, ktoré slúži na prípravu amorfných pások, vystreľovaním taveniny na rýchlo rotujúci valec.