Mezopórovitá silika ako nosič liečiva

prof. RNDr. V. Zeleňák, DrSc.
Ústav chemických vied PF UPJŠ
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
štvrtok, 28. október 2021 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)