Semináre KFKL môžete sledovať aj online

V súvislosti s opatreniami COVID-19 semináre KFKL v zimnom semestri 2020/2021 prebiehajú v kombinovanom režime - prezenčne aj online.
Online prístup je zabezpečený systémom Big Blue Button na adrese https://bbb.science.upjs.sk/b/rnd-zra-pdr.