JE HEXABORID SAMÁRIA TOPOLOGICKÝ ALEBO TRIVIÁLNY IZOLÁTOR ?

Doc. RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.
Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Event Place: 
prof. J. Daniel-Szabó Hall (Park Angelinum)
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Event Date: 
Thursday, March 8, 2018 - 1:30pm
Event Duration: 
1.00 hour(s)