Announcements

Vedec roka je z našej katedry - prof. Martin Orendáč

V priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si prevzal ocenenie Vedec roka SR 2023 prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.
 

Den otvorených dverí 2023 na ÚFV

Deň otvorených dverí Ústavu fyzikálnych vied

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

 

Cena rektora 2023 pre KFKL

Zamestnanec našej katedry RNDr. Jozef Bednarčík, PhD. získal Cenu rektora za významný prínos k objasneniu vzťahov medzi atomárnou štruktúrou a vlastnosťami amorfných kovov pomocou metód využívajúcich rozptyl RTG žiarenia.

Prehliadka katedry absolventmi

Pri príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa uskutočnila aj prehliadka našej katedry, v galérii si môžete pozrieť momentky z prehliadky.

Slávnostné otvorenie Laboratórium magnetických nanočastíc

V priestoroch Katedry fyziky kondenzovaných látok Ústavu fyzikálnych vied (ÚFV) Prírodovedeckej fakulty (PF) UPJŠ v Košiciach sa dňa 29. marca 2023 uskutočnilo slávnostné otvorenie priestorov Laboratória magnetických nanočastíc, ktoré bolo zrekonštruované a vybavené vedeckou infraštruktúrou vďaka finančným prostriedkom z projektu TRIANGEL, špičkový tím pre výskum anorganických materiálov pod vedením prof. RNDr.

Cena rektora 2022 pre KFKL

Zamestnanec našej katedry doc. RNDr. Ján Füzer, PhD. získal Cenu rektora za významný vedecký prínos v oblasti magneticky mäkkých materiálov, multidisciplinárnej oblasti, ktorá spája teoretickú a experimentálnu fyziku, materiálový výskum a jeho rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentových časopisoch spojenú s mimoriadnym citačným ohlasom a grantovú úspešnosť za rok 2021.

Fascinujúci svet skla

Fascinujúci svet skla - článok nášho kolegu Dr.h.c. mult. prof. RNDr. Alexandra Fehera, DrSc. o zaujímavých fyzikálnych vlastnostiach skiel na portáli Aktuality.sk
 
Špičkový základný výskum je nevyčerpateľnou studnicou pre aplikácie. Potvrdzuje to aj výskum chalkogenidových skiel, ktorý výrazne skvalitňuje náš život.

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného študentského fyzikálneho praktika

V priestoroch našej Katedry fyziky kondenzovaných látok sa konalo slávnostné otvorenie priestorov základného fyzikálneho praktika, kde riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. privítal dekana fakulty doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD., prorektora pre informatizáciu a riadenie kvality UPJŠ prof. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD., súčasných a bývalých pracovníkov ÚFV PF UPJŠ ako aj iných pracovísk fakulty. Od budúceho semestra akademického roka 2022/2023 tu bude prebiehať výučba praktických cvičení z fyziky I.-III.

Ocenenie pre prof. Orendáča - Outstanding Referees of the Physical Review journals

American Physical Society oznamuje vynikajúcich posudzovateľov na rok 2022

Ridge, NY, 25. februára 2022 – Americká fyzikálna spoločnosť (APS) vybrala 146 vynikajúcich posudzovateľov na rok 2022, ktorí preukázali výnimočnú prácu pri hodnotení rukopisov publikovaných v časopisoch Physical Review. Úplný zoznam vynikajúcich posudzovateľov je dostupný online na http://journals.aps.org/OutstandingReferees.

Rekonštrukcia fyzikálnych praktík na katedre

Na KFKL začala postupná rekonštrukcia fyzikálnych praktík pre zmodernizovanie štúdia na štúdijných odboroch fyziky. Prvým z nich je Fyzikálne praktikum III, v ktorom prebieha výuka elektroniky, automatizácie experimentov, základov programovanie pre experimentálnych fyzikov a špecializovaných seminárov. Okrem nových laboratórnych stolov boli zakúpené nové sady prístrojového vybavenia a softvér, postupne sa inovujú existujúce zadania praktických úloh pre študentov. 

Pages

Subscribe to RSS - blogs