Announcements

NAP 2017 - najlepší prezentovaný poster

Doktorand ÚFV PF UPJŠ Mgr. Oleg Shylenko získal cenu za najlepší prezentovaný poster, na konferencii NAP 2017: 7th International Conference Nanomaterials: Application & Properties '2017, Zatoka, ktorá sa venovala najnovším trendom v nanotechnológiách, výrobe nanomateriálov a nanočastíc, skúmaniu ich vlastností ako aj aplikáciám týchto systémov v Hi-Tech priemysle, biológii, medicíne, chémii atď.

11. Noc výskumníkov

11. ročník Noc výskumníkov 29. 9. 2017 Made by science

Aj tento rok sa podieľali zamestnanci a doktorandi Katedry fyziky kondenzovaných látok na Noci výskumníkov: www.nocvyskumnikov.sk
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

Úspech študenta gymnázia na medzinárodnej súťaži je aj úspechom školiteľov z KFKL

V dňoch 22. 9. 2017 až 27. 9. 2017 sa uskutočnil 29. ročník súťaže Európskej únie pre mladých vedcov EUCYS 2017 v Tallinne, v Estónsku v rôznych oblastiach prírodných a sociálnych vied. Súťaže sa zúčastnilo 146 mladých vedcov z celého sveta s 89 projektmi. Slovensko malo účasť vo fyzike, biológii a chémii.

Naša doktorandka získala ocenenie za najlepší poster

Doktorandka Katedry fyziky kondenzovných látok Mgr. Lívia Lederová bola ocenená za najlepší poster na konferencii venovanej interdisciplinárnemu charakteru molekulárnych látok, konanej v dňoch 3.- 6. júla 2017 na pôde Ústavu nukleárnej fyziky Akadémie vied, Poľsko (Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences).

Košickí študenti úspešne reprezentovali na 8. ČS ŠVK vo fyzike 2017

Na 8. Česko-Slovenskej Študentskej Vedeckej Konferencii vo Fyzike zástupcovia Ústavu fyzikálnych vied získali medailové umiestnenie vo všetkých sekciách.

Experimentálna fyzika
1. Oliver Váhovský, PF UPJŠ
2. Tomáš Hudec, FMFI UK
3. Marián Janík, FMFI UK

Jadrová fyzika a fyzika elementárnych častíc
1. Alena Harlenderová, FJFI ČVUT
2. Adam Broniš, FMFI UK
3. Lucia Anna Husová, PF UPJŠ

Výsledky ŠVK PF UPJŠ 2017

Dňa 26. apríla 2017 sa uskutočnila Študentská vedecká konferencia (ŠVK) PF UPJŠ.

V sekcii Fyzika kondenzovaných látok sa na prvých troch miestach umiestnili:

1. miesto: Bc. Oliver Váhovský, FKLm, 2.r.
MAGNETOOPTICKÉ ŠTÚDIUM TVARU DOMÉNOVEJ STENY V AMORFNOM SKLOM POTIAHNUTOM MIKRODRÔTE
ved. učiteľ: RNDr. Kornel Richter, PhD.

2. miesto: Ľuboš Nagy, F-Bb, 3.r.:
VYUŽITIE MAGNETICKÝCH NANOČASTÍC PRE CIELENÝ TRANSPORT LIEČIVA
ved. učiteľ: doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

Spomienkový seminár: Život a dielo Prof. RNDr. Pavla Vojtaníka, DrSc.

Dňa 10.11.2016 sa konal

Spomienkový seminár: Život a dielo Prof. RNDr. Pavla Vojtaníka, DrSc.

Program:

10:30 - 12:00 Životná cesta a osobné spomienky na Prof. RNDr. Pavla Vojtaníka, DrSc.

  • prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
  • doc. RNDr. Pavol Petrovič, CSc.
  • doc. RNDr. Pavol Matula, CSc.

Nobelova cena za fyziku 2016

Tento rok bola Nobelová cena za fyziku rozdelená na dve polovice. Prvú získal David J. Thouless a druhú dvaja laureáti – F. Duncane M. Haldane a J. Michael Kosterlitz. Cena bola udelená za: „Teoretické objavy topologických fázových prechodov a topologických fáz hmoty“.

10. Noc výskumníkov

10. ročník Noc výskumníkov 30. 9. 2016 Srdce a mozog slovenskej vedy

Informácie k udalosti, na ktorej sa podieľali aj zamestnanci a doktorandi Katedry fyziky kondenzovaných látok je možné nájsť na stránke:
www.nocvyskumnikov.sk

Ďalšie zaujímavé linky k Noci výskumníkov:

Pages

Subscribe to RSS - blogs