PONUKA TÉM SOČ NA ŠK ROK 2018/2019 na KFKL UFV PF UPJŠ v KOŠICACH

Milí študenti stredných škôl, Katedra fyziky kondenzovaných látok ponúka na školský rok 2018/2019 tieto témy pre Stredoškolskú odbornú činnosť (SOČ):

Zoznam tém vo formáte pdf na stiahnutie:

SOC_KFKL_2018_2019

V prípade záujmu o doplňujúce informácie prosím kontaktovať vedúcu katedry fyziky kondenzovaných látok Doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.