New announcements

Vedecký pracovník Katedry fyziky kondenzovaných látok získal Cenu za najlepší poster na 21. medzinárodnej konferencii o magnetizme

Medzinárodná konferencia o magnetizme – ICM sa koná pravidelne každé tri roky s účasťou viac ako 2000 vedcov z celého sveta. Predstavuje jednu z najvýznamnejších medzinárodných konferencií venovaných prezentovaniu najnovších vedeckých výsledkov fundamentálneho ako aj aplikovaného výskumu zo všetkých oblastí magnetizmu.

Európska noc výskumníkov

12. ročník Noc výskumníkov 28. 9. 2018

Aj tento rok sa podieľali zamestnanci a doktorandi Katedry fyziky kondenzovaných látok na Noci výskumníkov: www.nocvyskumnikov.sk.
V našom vedeckom stánku s názvom: "Zaujímavý svet experimentálnej fyziky" sme predvádzali rôzne experimenty z oblasti nízkych teplôt, magnetizmu a nanotechnológií.

PONUKA TÉM SOČ NA ŠK ROK 2018/2019 na KFKL UFV PF UPJŠ v KOŠICACH

Milí študenti stredných škôl, Katedra fyziky kondenzovaných látok ponúka na školský rok 2018/2019 tieto témy pre Stredoškolskú odbornú činnosť (SOČ):

Zoznam tém vo formáte pdf na stiahnutie:

SOC_KFKL_2018_2019

V prípade záujmu o doplňujúce informácie prosím kontaktovať vedúcu katedry fyziky kondenzovaných látok Doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

NAP 2017 - najlepší prezentovaný poster

Doktorand ÚFV PF UPJŠ Mgr. Oleg Shylenko získal cenu za najlepší prezentovaný poster, na konferencii NAP 2017: 7th International Conference Nanomaterials: Application & Properties '2017, Zatoka, ktorá sa venovala najnovším trendom v nanotechnológiách, výrobe nanomateriálov a nanočastíc, skúmaniu ich vlastností ako aj aplikáciám týchto systémov v Hi-Tech priemysle, biológii, medicíne, chémii atď.

11. Noc výskumníkov

11. ročník Noc výskumníkov 29. 9. 2017 Made by science

Aj tento rok sa podieľali zamestnanci a doktorandi Katedry fyziky kondenzovaných látok na Noci výskumníkov: www.nocvyskumnikov.sk
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

Naša doktorandka získala ocenenie za najlepší poster

Doktorandka Katedry fyziky kondenzovných látok Mgr. Lívia Lederová bola ocenená za najlepší poster na konferencii venovanej interdisciplinárnemu charakteru molekulárnych látok, konanej v dňoch 3.- 6. júla 2017 na pôde Ústavu nukleárnej fyziky Akadémie vied, Poľsko (Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences).

Výsledky ŠVK PF UPJŠ 2017

Dňa 26. apríla 2017 sa uskutočnila Študentská vedecká konferencia (ŠVK) PF UPJŠ.

V sekcii Fyzika kondenzovaných látok sa na prvých troch miestach umiestnili:

1. miesto: Bc. Oliver Váhovský, FKLm, 2.r.
MAGNETOOPTICKÉ ŠTÚDIUM TVARU DOMÉNOVEJ STENY V AMORFNOM SKLOM POTIAHNUTOM MIKRODRÔTE
ved. učiteľ: RNDr. Kornel Richter, PhD.

2. miesto: Ľuboš Nagy, F-Bb, 3.r.:
VYUŽITIE MAGNETICKÝCH NANOČASTÍC PRE CIELENÝ TRANSPORT LIEČIVA
ved. učiteľ: doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

Spomienkový seminár: Život a dielo Prof. RNDr. Pavla Vojtaníka, DrSc.

Dňa 10.11.2016 sa konal

Spomienkový seminár: Život a dielo Prof. RNDr. Pavla Vojtaníka, DrSc.

Program:

10:30 - 12:00 Životná cesta a osobné spomienky na Prof. RNDr. Pavla Vojtaníka, DrSc.

  • prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
  • doc. RNDr. Pavol Petrovič, CSc.
  • doc. RNDr. Pavol Matula, CSc.

Nobelova cena za fyziku 2016

Tento rok bola Nobelová cena za fyziku rozdelená na dve polovice. Prvú získal David J. Thouless a druhú dvaja laureáti – F. Duncane M. Haldane a J. Michael Kosterlitz. Cena bola udelená za: „Teoretické objavy topologických fázových prechodov a topologických fáz hmoty“.

Pages

Subscribe to RSS - New announcements