Výsledky ŠVK PF UPJŠ 2017

Dňa 26. apríla 2017 sa uskutočnila Študentská vedecká konferencia (ŠVK) PF UPJŠ.

V sekcii Fyzika kondenzovaných látok sa na prvých troch miestach umiestnili:

1. miesto: Bc. Oliver Váhovský, FKLm, 2.r.
MAGNETOOPTICKÉ ŠTÚDIUM TVARU DOMÉNOVEJ STENY V AMORFNOM SKLOM POTIAHNUTOM MIKRODRÔTE
ved. učiteľ: RNDr. Kornel Richter, PhD.

2. miesto: Ľuboš Nagy, F-Bb, 3.r.:
VYUŽITIE MAGNETICKÝCH NANOČASTÍC PRE CIELENÝ TRANSPORT LIEČIVA
ved. učiteľ: doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

3. miesto: Bc. Miloš Jakubčin, FKLm, 2.r.
PRÍPRAVA A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI PRÁŠKOVÝCH A KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE NI-FE
ved. učiteľ: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

Výsledky zo všetkých sekcií ŠVK.