Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017

Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, European XFEL, GmbH v Hamburgu a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, pripravila pre vybraných záujemcov zo slovenskej vedeckej komunity 4. ročník medzinárodnej „School of XFEL and Synchrotron Radiation Users - SFEL2017 (Školy používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017).

4. ročník medzinárodnej školy SFEL2017 sa konal od 9. do 12. 5. 2017 v Liptovskom Jáne, v hoteli Sorea Máj.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach: http://sfel2017.sk/en/, http://www.xfel.eu/