Spomienkový seminár: Život a dielo Prof. RNDr. Pavla Vojtaníka, DrSc.

Dňa 10.11.2016 sa konal

Spomienkový seminár: Život a dielo Prof. RNDr. Pavla Vojtaníka, DrSc.

Program:

10:30 - 12:00 Životná cesta a osobné spomienky na Prof. RNDr. Pavla Vojtaníka, DrSc.

  • prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
  • doc. RNDr. Pavol Petrovič, CSc.
  • doc. RNDr. Pavol Matula, CSc.
  • kolegovia z vodáckeho oddielu

13:30 - 14:30 Magnetická relaxácia vtedy a dnes


  • prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
  • doc. RNDr. Eva Komová, PhD.
  • RNDr. Jozef Kravčák, PhD.