Oznamy

Fascinujúci svet skla

Fascinujúci svet skla - článok nášho kolegu Dr.h.c. mult. prof. RNDr. Alexandra Fehera, DrSc. o zaujímavých fyzikálnych vlastnostiach skiel na portáli Aktuality.sk
 
Špičkový základný výskum je nevyčerpateľnou studnicou pre aplikácie. Potvrdzuje to aj výskum chalkogenidových skiel, ktorý výrazne skvalitňuje náš život.

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného študentského fyzikálneho praktika

V priestoroch našej Katedry fyziky kondenzovaných látok sa konalo slávnostné otvorenie priestorov základného fyzikálneho praktika, kde riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. privítal dekana fakulty doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD., prorektora pre informatizáciu a riadenie kvality UPJŠ prof. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD., súčasných a bývalých pracovníkov ÚFV PF UPJŠ ako aj iných pracovísk fakulty. Od budúceho semestra akademického roka 2022/2023 tu bude prebiehať výučba praktických cvičení z fyziky I.-III.

Ocenenie pre prof. Orendáča - Outstanding Referees of the Physical Review journals

American Physical Society oznamuje vynikajúcich posudzovateľov na rok 2022

Ridge, NY, 25. februára 2022 – Americká fyzikálna spoločnosť (APS) vybrala 146 vynikajúcich posudzovateľov na rok 2022, ktorí preukázali výnimočnú prácu pri hodnotení rukopisov publikovaných v časopisoch Physical Review. Úplný zoznam vynikajúcich posudzovateľov je dostupný online na http://journals.aps.org/OutstandingReferees.

Rekonštrukcia fyzikálnych praktík na katedre

Na KFKL začala postupná rekonštrukcia fyzikálnych praktík pre zmodernizovanie štúdia na štúdijných odboroch fyziky. Prvým z nich je Fyzikálne praktikum III, v ktorom prebieha výuka elektroniky, automatizácie experimentov, základov programovanie pre experimentálnych fyzikov a špecializovaných seminárov. Okrem nových laboratórnych stolov boli zakúpené nové sady prístrojového vybavenia a softvér, postupne sa inovujú existujúce zadania praktických úloh pre študentov. 

NANOVIR - projekt Výskumnej agentúry na KFKL

Pracovníci našej katedry pod vedením doc. RNDr. A. Zeleňákovej, PhD. sú koordinátormi nového projektu NANOVIR podporeného Výskumnou agentúrou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Podrobnosti nájdete aj na webe NANOVIRu.
Projekt bol predstavený aj v televiznej relácii VAT na RTVS.
 

Cena rektora pre KFKL

Zamestnanec našej katedry doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD. získal Cenu rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu za rok 2021.

Najlepší poster na Physics of Magnetism 2021 z KFKL

Doktorand ÚFV PF UPJŠ Mgr. Andrii Kliuikov získal cenu za najlepší prezentovaný poster na tradičnej európskej konferencii Physics of Magnetism 2021, Poznan, Poľsko, venovanej novým trendom v magnetizme.

Noc výskumníkov 2019

13. ročník Noc výskumníkov 27. 9. 2019

Aj tento rok sa podieľali zamestnanci a doktorandi Katedry fyziky kondenzovaných látok na Noci výskumníkov: www.nocvyskumnikov.sk.
V našom vedeckom stánku s názvom: "Zaujímavý svet experimentálnej fyziky" ste sa mohli stretnúť s experimentami z oblasti fyziky nízkych teplôt, magnetizmu a nanotechnológií v obchodnom centre Optima.

Seminár pri príležitosti životného jubilea prof. Fehera

Pri príležitosti životného jubilea 70-tych narodenín Dr.h.c. mult. prof. RNDr. Alexandra Fehera, DrSc. organizuje Katedra fyziky kondenzovaných látok, ÚFV PF UPJŠ v Košiciach dňa 20. 9. 2019 o 12:30 v Aule prof. J. Daniel-Szabóa, Park Angelinum 9, slávnostný seminár venovaný jeho vedeckej a pedagogickej práci.

Quantum Programming Workshop

If you wonder about what is a quantum computer, what can it do, how does it work, or how you can write your own programs and run them on IBM’s quantum computer, then check in to upcoming workshop.

Faculty of Science in cooperation with Institute of Computer Science and Institute of Physics is hosting three-day long QDrive workshop on the basics of quantum computing and quantum programming sponsored by QLatvia — a Latvia quantum educating initiative of the Center for Quantum Computer Science (directed by Prof. Andris Ambainis).

Stránky

Odoberať RSS - blogy